martes, 15 de mayo de 2018

ROMEO GORRIA MINISTROA ARRASATEN. 1963Atzo, maiatzaren 14, berrogeita hamabost urte eman ziren Jesus Romeo Gorria lan ministro espainiarra Arrasatera heldu zenetik, hemengo kooperatiba industrialei bisita bat egiteko. Zazpi urte zeramatzaten kooperatibek martxan eta ordurako euren ospea estatu osora zegoen zabalduta. Horregatik, ministroaren lehen bisita hark oihartzun handia izan zuen hemengo eta estatuko komunikabideetan. 

Ministroa ez zen bakarrik etorri. Manuel Valencia Remon Gipuzkoako gobernadore zibila, Antonio Epelde Diputazioako lehendakaria, Torkuato Fernandez Miranda Kooperazioaren Obra Sindikaleko burua, eta kargu publikotako zerrenda luze batek lagundu zion Arrasateraino. Herriko udal korporazioa zuten zain, Andres Bidaburu alkatearekin. Esan behar da Bidabururi ama hil zitzaiola bertan egunean eta hala ere presidentziako mahaian egon zen eserita. Horiezaz gain, Kooperatibetako zuzendariak, Eskola Profesionala eta Aprendizetako zuzendariak azaldu ziren, eta guztien buru zen Jose Maria Arizmendiarrieta.

Ulgorren Ekintza Aretoa bete egin zen Madrileko ordezkaritza hartzeko. Besteak beste, eta ohiko diskurtsoen ostean, ministroak diru kredituak  eman zizkien sei kooperatibari:

Ulgor: 478 bazkide, 6´150 milioi pezeta; Azkoitiko CAI: 68 bazkide, 3´4 milioi; Bergarako Industrias Mecánicas de Precisión: 31 bazkide, 1´5 milioi; Soraluzeko Talleres Soraluce: 75 bazkide, 3´750 milioi; Azkoitiko Izarraitz: 74 bazkide, 3´7 milioi; Arrasateko Talleres Arrasate: 53 bazkide, 2´65 milioi. 

Halaber, Lankide Aurrezki Kutxako zuzendari eta Eskola Politekniko berriaren sustapen batzordeburu zen Jose Mari Ormaetxeak plana azaldu zien hara bildutakoei. Egun hartakoa ere da, Alfonso Gorroñogoitiaren esaera ospetsua: “No somos rentistas, sino combatientes”

 ARGAZKIAK ETA KOMENTARIOAK: JOSEMARI VELEZ DE MENDIZABAL

Ayer,  14 de mayose cumplieron cincuenta y cinco años desde la visita del ministro de trabajo español Jesús Romeo Gorria al complejo industrial cooperativo de Mondragón. Estas llevaban no más de siete años funcionando y su fama había llegado a todos los rincones del estado. Es por ello que la visita del ministro y su séquito tuvo eco en la prensa estatal. 

El ministro no llegó solo sino que lo hizo acompañado de un largo plantel de cargos públicos. Alli estaban el gobernador civil de Gipuzkoa Manuel Valencia Remón, el presidente de la Diputación foral Antonio Epelde, el responsable de la Obra Sindical de Cooperación Torcuato Fernandez Miranda y otros. A todos ellos esperaba la corporación municipal en pleno, con el alcalde Andrés Bidaburu a la cabeza. Hay que resaltar que Bidaburu había perdido a su madre aquella misma mañana. No obstante, tomó asiento en la mesa presidencial. Además de los ediles, a la espera de la comitiva estaban los directores de las escuelas de Aprendices y Profesional. Y sobresaliendo entre todos Jose Maria Arizmendiarrieta.

El punto principal tuvo lugar en el Salón de Actos de Ulgor, donde además de los discursos de rigor, el ministro repartió seis créditos a otras tantas cooperativas:

Ulgor: 478 socios, 6´150 millones pesetas; CAI de Azkoitia: 68 socios, 3´4 millones; Industrias Mecánicas de Precisión de Bergara: 31 socios, 1´5 millones; Talleres Soraluce de Soraluze: 75 socios, 3´750 millones; Izarraitz de Azkoitia: 74 socios, 3´7 millones; Talleres Arrasate de Mondragón: 53 socios, 2´65 millones. 

El director de Caja Laboral Popular y, a la vez, de la Comisión Ejecutiva del Plan de Promoción de la Nueva Escuela Profesional, Jose Maria Ormaetxea, explicó los pormenores de aquél. Y es en ese día cuando Alfonso Gorroñogoitia dijo su famosa frase: “No somos rentistas, sino combatientes”

viernes, 11 de mayo de 2018

SAN ISIDROTAN FUTBOLEAN / POR SAN ISIDRO JUGANDO AL FUTBOLAsteburu honetan San Isidro jaiak ospatuko dira Zigarrolan. Ondo pasatzeko asmoz, egitaraua bete egin dute antolatzaileek, urtero bezala. Gaurkoan omenezko keinu bat egin nahi diet duela 65 inguruko Zigarrolako gazte haiei, fraka motzean jarri zirenak. Helburua ondo ibiltzea
Argazkian:
Zutik, ezkerretik: Modesto “Arbe” Barrutiabengoa, Jose Migel  “Arruena” Egidazu, Esteban “Txoza” Otaduy, Javier “Antoña”, Lorenzo Narbaiza. 
Makurtuta: Patxiko “Valor” Madinabeitia, Patxiko “Arruena” , Luis Arregi, Benito Etxebarria, Julio “Txoza” Otaduy, Barrutia

Argazkiko guztiak Zigarrolakoak ditugu eta San Isidroko jaiengatik antolatutako partidua da. Futbol zelaia, esango nuke Iturripe zaharra izan daitekeela. Urtea? 1950-52 ingurua.

ARGAZKIA ETA KOMENTARIOAK: JOSEMARI VELEZ DE MENDIZABAL

Este fin de semana se celebrarán en Zigarrola las fiestas de San Isidro. Los organizadores de las mismas han confeccionado un programa con el objetivo de pasarlo bien, como cada año. Con la foto de hoy quiero recordar a aquellos jóvenes de Zigarrola que hace sesenta y cinco años se vistieron de corto. Lo importante era pasárselo bien.

En la foto: 
De pie, de izquierda a derecha: Modesto “Arbe” Barrutiabengoa, Jose Migel  “Arruena” Egidazu, Esteban “Txoza” Otaduy, Javier “Antoña”, Lorenzo Narbaiza. 

Makurtuta: Patxiko “Valor” Madinabeitia, Patxiko “Arruena” , Luis Arregi, Benito Etxebarria, Julio “Txoza” Otaduy, Barrutia.

 Todos los componentes del equipo son de Zigarrola, por lo que es fácil pensar que se trataba de un partido celebrado el día de San Isidro. Yo diría que el campo podría ser el viejo Iturripe. ¿El año? Alrededor de 1950-52.

martes, 8 de mayo de 2018

ITURRIPE ZAHARRA. 1945. VIEJO ITURRIPE


Juventud Deportiva de Acción Católica (JDAC) elkartea 1941eko ekainaren 1.ean jaio zen herriko Ekintza Katolikoaren baitan,  eta , besteak beste, tokiko futbolaren kudeaketari ekin zion.   Aurreneko lehendakaria Jose Aiala izan zen. Gertatu zen 1943 urtean Maalako futbol zelai zaharra utzi behar izan zela, ELMAk bere hedapen industrialerako erosi baitzuen. Eta JDACtik beste toki baten bila hasi behar izan zuten. Iturripeko zelaietara jo zuten begia eta negoziazioei ekin zieten.

Gehienetan gertatzen den bezala, aurreneko aurrekontuetatik zifra handiagoetako beste batera heldu zen eta JDACk inkesta bat egin zuen 1945ean, herritarrak futbol zelaia nahi ote zuten ezagutzeko. Eta baiezkotan noraino zeuden prest euren diru ekarpenekin Iturripeko obrak finantzatzeko. Adibidez, terrenoaren erosketa 50.000 pezetatan zegoen iragarrita eta bikoiztu egin zen kostoa.


Argazkia, 1845eko maiatzekoa da, eta artean obrak amaitu gabe daude.  Iturripe zaharra 1945eko ekainaren 24an inauguratu zen.
 
ARGAZKIA: JOSE IGNAZIO ZAITEGI
KOMENTARIOAK: JOSEMARI VELEZ DE MENDIZABAL

La entidad Juventud Deportiva de Acción Católica (JDAC) nació el 1 de junio de 1941, en el seno del movimiento Acción Católica y uno de sus objetivos era la gestión del movimiento futbolístico de la villa. Su primer presidente fue José Ayala. Sucedió que el hasta entonces campo de fútbol de Maala fue adquirido en 1943 por la empresa ELMA S.A para ampliación de sus actividades industriales. Y JDAC tuvo que buscar nuevo emplazamiento, poniendo los ojos en los terrenos de Iturripe, comenzando las negociaciones con sus propietarios.

Como suele suceder con mucha normalidad, los presupuestos iniciales no tuvieron nada que ver con los costos finales y, por ello, en 1945 JDAC realizó una encuesta a nivel local para conocer la opinión de los mondragoneses sobre el proyecto. Y en caso de verlo bien, saber hasta cuánto estarían dispuestos a ofrecer para la financiación. Como ejemplo, valga decir que el terreno estaba presupuestado en 50.000 pesetas y el precio final lo dobló.
 
La foto es de mayo de 1945, con las obras aún sin terminar. El viejo Iturripe se inauguró el 24 de junio de 1945.

martes, 1 de mayo de 2018

ARRASATEKO LEHEN TXIRRINDULARIAK - PRIMEROS CICLISTAS MONDRAGONESESHementxe ditugu Arrasateko lehen kirol txirrindulariak. Argazki historikoa, bat ere zalantzarik gabe. Estatuan lehen txirrindulari norgehiagoketak 1911an hasi ziren eratzen modu ofizialean, eta urte hartan bertan Arrasaten ere ekin zioten lasterketak antolatzeari, zaletasuna aurretik bazetorren eta 1910eko albisteak badiren ere. Hartarako elkarte bat sortu zen 1911an: Sociedad Sport. Eta horren presidentea Jose Azkoaga Resusta izan zen. Argazkian agertzen da, eskuineko txirrindulariaren ezkerrean dago, gizon altua, bigoteduna.

Eta txirrindulariak? Nortzuk ziren orduko errepide zailetatik animatzen ziren ausartak? Argazkiko batzuk identifikatu ditugu: Ezkerretik hasita, lehen hiruak: Boni Iñurrigarro, Agustin Maidagan eta Juan Kruz Aranburu ditugu. Seigarrena, Leibar.

Bihar, "Hots begi danbolinak"  blogean 1911ko ekainaren 24ko lehen lasterketaren berri emango dut.


ARGAZKIA: LUIS MAIDAGAN
KOMENTARIOAK: JOSEMARI VELEZ DE MENDIZABAL

He aquí a los primeros deportistas ciclistas de Mondragón. Se trata, sin lugar a dudas, de una fotografía histórica, por su significado. Las pruebas ciclistas oficiales comenzaron en el Estado en 1911 y fue justo en ese año que se celebró la primera de las carreras en Mondragón, aunque la afición venía de antes, y existen noticias de 1910. Para reunir a los deportistas txirrindularis y posterior desarrollo del deporte en bicicleta, en 1911 se creó Sociedad Sport, cuyo primer presidente José Azkoaga Resusta aparece en la fotografía, a la izquierda del ciclista de la derecha, alto y con bigote.

¿Y qué decir de los ciclistas? ¿Quiénes eran los valientes que se atrevían por aquella carreteras? Hemos reconocido a algunos. Veamos: comenzando por la izquierda, los tres primeros son: Boni Iñurrigarro, Agustín Maidagan y Juan Cruz Aranburu. El sexto es Leibar.

Mañana, en el blog "Hots begi danbolinak"  daré noticias de aquella primera prueba deportiva, llevada a cabo el 24 de junio de 1911.

martes, 24 de abril de 2018

FANI: 104


Iaz ere eskaini genion gure txoko hau Fani Garayri. Eta urtebete bat gehiago bere egutegian, nola ahaztuko genuke apirilaren 24 honetan, 104 urte betetzen dituen eguneko bezperan? ZORIONAK Fani!! Gure toki honetan zuretzat beti dago prest espazio bat, zuk nahi duzun beste agertzeko.

El año pasado también dedicamos a Fani Garay un espacio en nuestro blog. Transcurridos 365 días y cumplir precisamente mañana 104 años ¿cómo nos íbamos a olvidar de ella? ZORIONAK Fani!! En este rincón tienes todo el espacio que quieras ocupar. ¡A tu disposición!


=============..===========
ARGAZKI HISTORIKOA / FOTO HISTÓRICA
 Argazkiak/Fotos:
1.- Txango batean, Fani ezkerraldean eserita, Jose Ignazio semea, eskuinean eserita dagoen Pedro anaia Argentinatik itzuli berri zena, eta senide batzuekin, San Vicente de la Sonsierran.
Fani, sentada a la izquierda, junto a su hijo José Ignacio, su hermano Pedro, sentado a la derecha, recién llegado de Argentina a donde emigró, y otros familiares, en San Vicente de la Sonsierra.
2.- Aurtengo martxoan, etxean afaltzen ari / En marzo de este año, cenando en su casa. 
3.- Historikoa: Arrasateko hiru emakume ehun urtedunak. Tres mujeres mondragonesas centenarias: 
Ezkerretik: Rosario Uranga (100) Fani Garay (104) Juli Berezibar (101) Faniren etxean, bisitan, hiruen artean euren bizitza oparoa ospatzeko  bilduak. SEGI HORRELA LUZEZ!
Por la izquierda: Rosario Uranga (100) Fani Garay (104) Juli Berezibar (101) En casa de Fani, reunidas para celebrar juntas su larga vida. ¡LARGA VIDA A LAS TRES!

Jose Ignazio Zaitegik utzitako argazkiak / Fotos aportadas por Jose Ignazio Zaitegi

martes, 17 de abril de 2018

ANTZERKIA ARRASATEN. TEATRO EN MONDRAGÓN. 1938an

Arrasateko antzerkiaren historiak - luze samarra bada ere, ez baitugu ahaztu behar Pedro Ignacio de Barrutia lehen antzerkigile euskalduna XVIII.koa denik- ez du sendotasunik azaltzen. Ekimenak izan dira, hori bai, batez ere XX. mendean, baina - Doke Antzerki Taldearen salbuespenaz- gehien bat herri mailako esferan ibili da, oso kanpo ekarpen gutxirekin. Hala eta guztiz ere, txalogarriak ditugu kasu guztiak, artearen bidez sentimendua adierazi nahi izan baita, kolore batekoa ala bestekoa.

Gaurkoak duela laurogei urteko eszenategi batera garamatza, 1938ko apirilaren 16ra hain justu,  eta Arrasateko Bedia Antzokian ezartzen gaitu. Bertan herritar batzuek bi antzerki lan eskaini zituzten eta jaialdia "Fronte, ospitale eta gazte milizien alde" burutu zen.

Frankismoaren hastapenak ziren, gerra bizi bizirik artean, eta Arrasate frankisten esku zegoen. Bedia Zine Antzokian Carlos Arnichesen ”La venganza de la Petra o donde las dan las toman” obra komikoa aurkeztu zuen talde batek. Eta bigarren batek “Dos de Mayo” izeneko oroitzapen patriotikoa taularatu zuen, Juan Jose Perez Ormazabalek idatzia.

Lehengoaren taldekideak: Sainz de Etxarri bi ahizpa, Fernandez, Etxaurre neskak, eta Armengou, Colon, Crespo, Bastida, Pie de Hierro eta Villota mutilak izan ziren. Bigarrenekoak, berriz,  Resusta, Sainz de Etxarri andreñoak eta Crespo, Bastida, Armengou, Etxebarria eta txulo, manola, legionarioeta milizietako bolondresak irudikatzen zituzten gazteak. 

Sarrera garestiena 3´50 pezetakoa zen eta 1´30koa merkeena. Eta esku egitarauan irakurtzen zen: “Soldaduen aldeko zerga nork nahi duena da”


ARGAZKIA: MARI KARMEN CRESPO
KOMENTARIOAK: JOSEMARI VELEZ DE MENDIZABAL


La historia del teatro en Mondragón - aunque bastante larga en el tiempo, no en vano el primer dramaturgo euskaldun, nuestro Pedro Ignacio de Barrutia, es del siglo XVIII- no presenta datos de mucha relevancia. Han existido iniciativas, sobre todo en el XX, pero - con la excepción del aún en cartelera Doke Antzerki Taldea- el resto se han desarrollado prácticamente a nivel local, sin apenas repercusión exterior. Todas ellas son dignas de aplauso, obviamente, ya que han querido transmitir a través del arte un determinado sentimiento, fuera de un color o de otro.

El ejemplo de hoy nos transporta ochenta años hacia atrás, más justamente al 16 de abril de 1938, y nos deja en el Cine Teatro Bedia de Mondragón. Unos mondragoneses aficionados al teatro llevaron a escena aquel día dos obras, en favor de "frentes, hospitales y milicias juveniles"

La primera de las piezas representadas, escrita por Carlos Arniches, ”La venganza de la Petra o donde las dan las toman” y la segunda una rememoranza histórica muy propia del momento que se vivía : "Dos de Mayo", obra del autor Juan José Pérez Ormazabal.

Las actrices y actores en la obra cómica fueron: por el género femenino, dos hermanas Sainz de Etxarri, Fernandez y Etxaurre; y Armengou, Colón, Crespo, Bastida, Pie de Hierro y Villota por el masculino. En el drama alusivo a la guerra actuaron las féminas Resusta y las hermanas Sainz de Etxarri; y Crespo, Bastida, Armengou y Etxebarria en el papel de miliciano, legionario, falangista y requeté, acompañados de un grupo que representaba chulos, manolas, legionarios y voluntarios de milicias.

La entrada más cara era de 3´50 pesetas y la más barata 1´30. En el programa de mano se leía: "El impuesto pro-combatientes, a cargo del público"
 
ANTZERKIAREKIN LOTUTAKOAK - RELACIONADAS CON TEATRO