martes, 23 de mayo de 2017

FRANTZISKOTARRAK.1960. LOS FRANCISCANOSFrantziskotarrak 1954ko otsailean itzuli ziren Arrasatera. Komentuaren ordura arteko apaizen kudeaketari erlijiosoenak jarraitu zion. Desamortizazioa zela-eta, 1840an euren tenpluaren jabetza galdu zutenetik kanpoan bizi behar izan zuten frantziskotarrek. Eta fraideak berriro Arrasatera azaldu baino lehen herriko apaizek argudio guztiak erabili zituzten gotzainaren aurrean, ordenari itzultzeko baimenik eman ez ziezaion. Bistan da galdu egin zutela eta amore eman behar izan zuten eta, ondorioz, eliztarrak bi multzotan banatu ziren. Baita, jakina, eliztarrengandik elizari iristen zitzaion diru sarrera ere. 

Poliki-poliki harremanak normaltzen joan ziren eta 1960ko maiatzaren 26an, Igokunde egunean, Donostiako eliz barrutiko burua, Jaime Font i Andreu gotzaina, Arrasatera hurbildu zen,  Frantziskotarren Hirugarren Ordenaren Lurralde Batzarra ixteko. Egun hartan gotzaina Santa Agedako Osasun Etxea eta  herriko Ospitala bisitatu zituen.  

Kalistroetan ateratako argazkiaren lehen planoan gotzaina eta Jose Luis Iñarra herriko parrokua agertzen dira, zutik. Eserita, berriz, Joxe Agirre eta Txomin Garmendia bertsolariak daude eta eurekin dagoen frantziskotarra Serafin Abaitua da. 

       ARGAZKIA ETA KOMENTARIOAK: JOSEMARI VELEZ DE MENDIZABAL

Los franciscanos regresaron a Mondragón en febrero de 1954. A la hasta entonces gestión del templo por parte de los sacerdotes locales siguió la de la orden religiosa. La propiedad sobre la iglesia de San Francisco la habían perdido por razón de la desamortización de 1840 y desde entonces tuvieron que vivir alejados de Mondragón. Antes de que aparecieran de nuevo por la villa el clero interpuso ante el obispo todo tipo de objecciones. No eran bien recibidos, ya que, entre otras razones, los curas sabían que si volvían a establecerse deberían repartirse la feligresía, con lo que ello iba a suponer para sus ingresos financieros. 

Poco a poco las relaciones se hicieron más fluidas. Y el 26 de mayo de 1960, día de la Ascensión, el obispo titular de San Sebastián Jaime Font i Andreu se desplazó a Mondragón para clausurar la Asamblea Comarcal de la Tercera Orden Franciscana. Aquel día el obispo visitó la Casa de Salud de Santa Agueda y el Hospital de Mondragón. 

En primer plano de la foto obtenida en los claustros del convento San Francisco aparecen el obispo y el párroco José Luis Iñarra. Sentados podemos apreciar a los bersolaris Joxe Agirre y Txomin Garmendia, y con ellos el franciscano Serafin Abaitua.

martes, 16 de mayo de 2017

GARIBAY ETA RIGOBERTO
1960koa zen Arrasateko herriak Esteban Garibay historialariari eskaini zion monumentua, herri diru bilketari esker eraiki zen. Rikardo Olaran arkitektoaren obra zen, oso estilo aurrerakoi eta apurtzailearekin,  Pedro Biteri mezenasi estilo klasikoan eskainitakoarekin ohitua zegoen gizarte arrasatearentzat. 

Garibayri eskainitako eskultura dugu lehen planoan, eta atzean Rigoberto Aranzabalen etxea lurreratzen ari dira, Maala kalean. Hirigintzak aginduta, Arrasateko medikua izan zenaren etxea ezabatu behar izan zen. Urte batzuk geroago, 2004an,  Garibayren monumentua desagertu zen, oraindik asmatzerik izan ez dugun arrazoi ofizial ezkuturen batengatik. 

Ezaguna da, zoritxarreko gau hartan pertsona batek "Mondragón a Garibay" zioen plaka jaso zuela eta egun Arrasate Zientzia Elkartean dagoela. Behintzat, oroitzapen historikoari eustera laguntzen digu.

ARGAZKIA ETA KOMENTARIOAK: JOSEMARI VELEZ DE MENDIZABAL

El monumento erigido y costeado en suscripción popular en homenaje al historiador mondragonés Esteban Garibay databa de 1960. Fue obra del arquitecto Ricardo Olaran, en estilo progresista y rompedor para la época, acostumbrada como estaba la sociedad arrasatearra a obras más clásicas, como la dedicada al mecenas Pedro Viteri.

En primer plano de la foto tenemos la escultura y detrás la que fue casa del médico mondragonés Rigoberto Aranzabal, demoliéndola en la calle Magdalena por razones urbanísticas. Unos años más tarde, en 2004, le tocó el turno al monumento  de Garibay, sin que hasta la fecha se sepa cuáles fueron las razones oficiales para semejante atentado.

Se sabe que aquel desgraciado día una persona recogió de entre los escombros la placa que decía "Mondragón a Garibay" y hoy la misma se encuentra depositada en Arrasate Zientzia Elkartea. Por lo menos nos ayuda a preservar la memoria histórica.


martes, 9 de mayo de 2017

ZALDISPEN / EN ZALDISPE

Argazki historikoa, guztiak bezalaxe, beti eramaten baigaituzte iraganera. Oraingo honek,1950 ingurura arte egiten du jauzia eta Unión Cerrajera S.Aren kirol instalakuntzetara garraitatzen gaitu. Protagonistak enpresa horren eta Roneoren enplegatuak ditugu, ziurrenik San Lorenzo egunean, hau da abuztuak 10ean. Egun horretan Batzar Nagusia egiten zuen UCEMek eta ondoren zenbait ospakizun programatzen ziren. Besteak beste usakume edo plater tiraketa, argazkiko tokian bertan, gutxi gora behera. Zaldispe zeritzan tiratazailea apuntatzen ari den terrenoa - futbol zelai ederra bihurtuta- han egon zen baserriaren izenetik hartuta.

Tiratzailearen eskopeta, ordea, ez da usakumetarako egokiena. Beraz, auskalo zertara apuntatzen ari zen! Detailetxo bat: ez da emakumerik ikusten. Baina ez da ondorioztatu behar bulegari guztiak gizonezkoak zirela. ez; gertatzen dena da, argazkilariaren eskuman jarri zirela, eri ezkutatuta baina adi adi eskopetadunaren mugimenduetara. Aurpegi ezagunen artean, Ignazio Etxarri, Balendin Letona, Frantzisko de la Cruz, Luis Aretxaga, Rafael Amozarrain, Antonio Balerdi, Juan Bautista Uribarren, Gaspar Ezkurra eta abar ikusten dira.

Eta motozikleta? Museoko pieza baliotsua izango litzateke egun. Oso oker ez banago, ondoko mutikoa Etxe Zuri baserrikoa dugu...


ARGAZKIA: KARMELO LETONA
KOMENTARIOAK: JOSEMARI VELEZ DE MENDIZABAL

Fotografía histórica, como todas, ya que siempre nos llevan al pasado. La de hoy, de aproximadamente 1950, nos transporta hasta las instalaciones deportivas de Unión Cerrajera S.A. Los protagonistas son empleados de las oficinas de la citada empresa y de Roneo. Y el día podría ser el 10 de agosto, festividad de San Lorenzo, fecha en la que UCEM celebraba su Junta General de accionistas, y tras ella se programaban diversas actividades entre las que sobresalía una tirada de pichón o al plato. Se solía llevar a cabo en el mismo sitio en que aparece el grupo. El lugar al que apunta el tirador se le denominaba Zaldispe -reconvertido en magnífico campo de fútbol- tomado del nombre del caserío que allá se asentaba anteriormente,

Pero si nos fijamos bien, no parece que la escopeta del tirador sea la más apropiada para tirar pichones. ¡Àdivina a qué apuntaba! Otro detalle: el hecho de que no aparezcan mujeres en la foto no quiere decir que todos los empleados fueran hombres. Lo que sucede es que se habían situado a la derecha del fotógrafo, casi ocultas, pero atentas a lo que hacía el escopetero.  Aparecen  caras conocidas: Ignazio Etxarri, Balendin Letona, Frantzisko de la Cruz, Luis Aretxaga, Rafael Amozarrain, Antonio Balerdi, Juan Bautista Uribarren, Gaspar Ezkurra etc.

¿Y la motocicleta? Hoy sería una valiosa pieza de museo. Y si no estoy muy equivocado, el niño de la izquierda es del caserío Etxe Zuri...


martes, 2 de mayo de 2017

KANPAN .1954. EN LA CAMPABiatoristekin ari ginen, 1953-54 ikasturtean. Goi aldeko "kanpan" gaude, San Jose ikastetxean. Ikaragarria da zein azkar igaro den denbora. Gutariko inork ezin zuen imajinatu inoiz helduko ginenik hain nagusiak izatera. Ene!

ARGAZKIA ETA KOMENTARIOA: PEDRO OTADUY
 
Estudiábamos en los viatoristas, y era el curso 1953-54. Colegio San José. Nos retrataron en la campa. Da miedo la velocidad con que pasa el tiempo. Ninguno de los que estamos en la foto podíamos imaginar que algún día nos haríamos tan mayores. ¡Ene!

martes, 25 de abril de 2017

FANI GARAY: 103 URTEIdatzi dut inoiz ehun urte betetzen ari ziren lagunez. Baina aurreneko idazkia daukat, hain zuzen gaur bertan ehun eta hiru egiten dituen norbaiti buruzkoa. Efemeridea aprobetxatuz, Faniri eskaini nahi dizkiogu ondoko lerroak,  oroimen ikaragarri onari esker inoiz txoko honetarako daturen bat eskaini digun emakumeari.

Fani Garay Igartua gaurko protagonista 1914ko apirilaren 25ean jaio zen, Arrasaten. Gurasoak Klaudio eta Eugenia ziren.  Bikoteak zazpi seme-alaba izan zituen:  Fani – nagusia- Felix, Pedro, Martin, Asun, Iñaki eta Karmen. Aita etxegintzari dedikatua, Felix Likinianoren aitaren bazkidea zen eta biak Donostiara aldatu ziren Arrasatetik, bizitza egoitza eta lan esparrua bertan eraikiz. Fanik Gipuzkoako hiriburuan ikasi zuen Frantses Ikastetxean.

Berriz ere Arrasatera itzulita, 1936ko gerrak herrian harrapatu zuen sendia eta gertatu zen lehergailu batek hil egin zuela Klaudio. Eugenia alarguntsak lanean hasi behar izan zuen Unión Cerrajeran eta Faniri egokitu zitzaion etxeko eta anaia-arreben gaineko ardura. 

David Zaitegirekin ezkondu zen, 1937ko irairalen 29an, artean gerra bizi bizirik zegoela, eta hiru seme alaba izan zituzten: Alberto, Esther eta Jose Ignazio. Eta broma gaiztoa izan balitz bezala, 1959ko abenduaren 28an alargundu zen.

Fanik mendia izan du atsegin. Argazkian Urbian dago -  aurreko lerroko lehen emakumea eskuinetik- 1934 urtean eta egun hartan haraino Trini Ruiz de Alegria -lerro berdineko bigarren emakumea- adiskidearekin igo zen. Urbiako zelaian Eibarko lagun talde batekin topo egin eta argazkia egin zuten.

Fani ha sido una gran montañera. En la foto -primera a la derecha- en Urbía (1934) junto a su amiga Trini Ruiz de Alegría Otras grandes amigas de Fani fueron Tere Garmendia, Isabel  y Leo Ziardegi, Enkarna Elorza y, Cande Urzelay.


 


Argazkian Zaitegi-Garay sendi osoa 1958ko San Juan jaietan. Hurrengo urtean hilgo zen David. 

En la foto la familia Zaitegi-Garay en pleno, en fiestas de San Juan de 1958. El padre David moriría en 1959.
 ARGAZKIAK: JOSE IGNAZIO ZAITEGI
KOMENTARIOAK: JOSEMARI VELEZ DE MENDIZABAL

 
He escrito en alguna ocasión sobre personas que celebraban el centenario de su nacimiento,pero es la primera vez que lo voy a hacer sobre alguien que cumple 103 años, y lo hace precisamente en el día de hoy. Valga la ocasión para desgranar algunos aspectos de la vida de esta mondragonesa que en más de una ocasión ha aportado con su prodigiosa memoria algún dato en este nuestro rincón. 

Fani Garay Igartua nació en Mondragón el 25 de abril de 1914. Sus padres fueron Claudio y Eugenia. La pareja tuvo siete hijos e hijas: :  Fani – la mayor- Felix, Pedro, Martin, Asun, Iñaki y Carmen. El padre se dedicaba a la construcción – era socio del padre de Félix Likiniano, y desplazaron el negocio a San Sebastián donde se establecieron ambas familias. Fani estudió en el Colegio Francés de la capital gipuzkoana. 

Vueltos a Mondragón, la mala suerte hizo que al estallar la guerra una bomba matara a Claudio, y Eugenia no tuvo otro remedio que ponerse a trabajar en Unión Cerrajera. Como consecuencia de ello Fani tuvo que hacerse cargo de sus hermanos y hermanas y del gobierno de la casa. 

Fani casó con David Zaitegi en plena guerra civil. Tuvieron tres hijos: Alberto, Esther y José Ignacio. Y como si de una broma pesada se tratara, enviudó el 28 de diciembre de 1959.


Arrasateko  talde bat Gernikako Arbolan, 1935ean. Han zegoen Fani, abertzale bere ideietan. Luzio Markaideren eskuin aldean dago eserita, bigarren lerroan.

Un grupo del batzoki mondragonés visitando en 1935 el Árbol de Gernika. Fani está entre ellos, sentada a la derecha de Lucio Markaide, en segunda fila.Garay-Igartua sendiaren ospakizun bat. Pedro - bigarrena eskuinetik- Argentinatik etorri zen bisitan eta Eugeni amandrearen ondora bildu ziren: Fani eta Karmen; Iñaki, Felix, Pedro eta Martin. Asun, Sergio Mendozarekin ezkonduta, Guinean bizi zen.

Pedro - segundo por la derecha- había llegado de visita de  Argentina a donde emigró, y la familia Garay-Igartua se reune alrededor de  Eugeni para celebrarlo. Ahí están: Fani y Cármen, Iñaki, Félix, Pedro y Martín. Falta Asun , casada con Sergio Mendoza, viviendo en Guinea.Fani erdian, Arrasateko lagun jator batzuekin, txango batean. Horien artetik, nabarmendu Juli Berezibar "Salturri" -eskuineko emakumea- ere ehun urteduna dela.

Fani en medio, junto a un grupo de castizos mondragoneses. De entre ellos, destacar que Juli Berezibar "Salturri" -primera por la derecha- también es centenaria.


Lerro hauetatik, zorionak Fani. Ondo bizi!
Desde este rincón, felicidades Fani. A vivir.